Dzienne analizy techniczne Forexu – najnowsze dane techniczne oraz prognozy dotyczące instrumentów rynkowych. Nasi doświadczeni analitycy oraz traderzy sporządzają dzienne analizy techniczne dla naszych prenumeratorów.

Zarejestruj się na stronie LiteForexu i zaprenumeruj dzienne analizy techniczne dotyczące Forexu.

lis 2017

24.11.2017

Na wykresie dziennym instrument wzrasta ku środkowej linii wstęg Bollingera. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zmierzają w górę. RSI wzrasta, odbijając się od granicy strefy wyprzedania. Composite nabliża się ku mocnej strefie oporu.

24.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywów. Trwa rozwój korekty wzrostowej jako fali B starszego poziomu. Lokalnie kształtuje się fala с of B, w ramach której rozwija się, jako fala (ii) of c, korekta. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu cena wzrośnie ku poziomom 67.30–69.30. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

24.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku ceny. Dobiegł końca rozwój impulsu wzrostowego w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu, i rozpoczęło się formowanie korekty spadającej jako fali 4. Lokalnie został ukształtowany drobny impuls wchodzący (i) of a of 4, i dobiegła końca, jako fala (ii) of a, korekta. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości,...

24.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym dobiega końca formowanie korekty wzrostowej jako fali B starszego poziomu. Lokalnie dobiega końca rozwój fali с of В. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomom 1.3209–1.3030. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.3342.

24.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie korekty spadającej jako fali (2) starszego poziomu. W obecnym momencie dobiegła końca, jako fala ii of C, lokalna wzrostowa korekta młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para może spaść ku poziomom 1.1709–1.1550. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.1862.

23.11.2017

Na wykresie dziennym para jest handlowana pod dolną linią wstęg Bollingera. Cena jest prosto pod swoimi średnimi ruchomymi, które zawracają w dół. RSI przygotowuje się do przetestowania granicy strefy wyprzedania. Composite testuje swój niedawny poziom wsparcia. 

23.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie piątej fali v of 3 starszego poziomu. Lokalnie dobiegł końca rozwój korekty spadającej jako czwartej fali (iv) of v młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 106.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 95.83.

23.11.2017

Korekta ceny aktywów, nadal istnieje prawdopodobieńśtwo spadku. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie wzrostowej korekty starszego poziomu jako fali (2) of (С), i rozpoczął się rozwój fali (3). Lokalnie została sformowana, jako impuls, pierwsza fala młodszego poziomu 1 of (3), i rozwija się wzrostowa korekta 2. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości,...

23.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieńśtwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym dobiegł końca rozwój korekty wzrostowej jako fali (2) starszego poziomu. W obecnym momencie rozpoczęło się formowanie trzeciej fali (3), w ramach której kształtuje się trzecia fala młodszego poziomu iii of 1. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomowi 0.9728. Krytycznym dla...

23.11.2017

Prawdopodobieńśtwo wzrostu pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój piątej fali (5) starszego poziomu. Lokalnie został sformowany, jako pierwsza fala młodszego poziomu 1 of (5), impuls spadający, i rozpoczął się rozwój korekty wzrostowej jako drugiej fali 2 of (5). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomom 0.7827–0.7895. Krytycznym dla danego...

22.11.2017

Na wykresie dziennym para została skorygowana ku środkowej linii wstęg Bollingera. Przedział cenowy jest zwężony. Histogram MACD jest w okolicy poziomu zero, jego wielkości są minimalne. Stochastic jest w strefie neutralnej, jego linie zmierzają w dół.

22.11.2017

Na wykresie dziennym instrument wzrasta ku środkowej linii wstęg Bollingera. Cena jest prosto nad EMA65, EMA130 i SMA200, które zmierzają poziomo. RSI wzrasta po sformowaniu byczej rozbieżności z ceną. Composite przebija w górę swoją długoterminową MA.

22.11.2017

Cena może pójść w górę. Na wykresie dziennym dobiegło końca formowanie korekty spadającej jako drugiej fali 2 starszego poziomu. W obecnym momencie zaczyna się rozwój trzeciej fali 3, w ramach której kształtuje się pierwsza wchodząca fala młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 37.75–39.00. Krytycznym dla danego...

22.11.2017

Korekta ceny aktywów, nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie trendu wzrostowego w ramach trzeciej fali starszego poziomu. Lokalnie został ukształtowany, jako fala (iii), impuls wzrostowy, i trwa rozwój korekty spadającej w ramach czwartej fali młodszego poziomu (iv) of iii. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu cena...

22.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie pierwszej fali i w składzie piątej (5) fali starszego poziomu. W obecnym momencie trwa formowanie piątej fali (v) of i. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomom 1.3000–1.3130. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.2660.

22.11.2017

Para może wzrosnąć w ramach korekty. Trwa rozwój fali C starszego poziomu, w ramach której została sformowana pierwsza fala 1 of C, i rozwija się, jako fala 2 of C, korekta spadająca. W obecnym momencie sformowana została fala a of 2, i rozwija się, jako fala b of 2, wzrostowa...

21.11.2017

Na wykresie dziennym para jest nadal handlowana w ramach kanału spadającego, spadając poniżej podstawowego poziomu wsparcia 0.6835 (poziom Murraya [0/8]). Ten poziom, który wciąz jest ważny, instrument wielokrotnie testował wcześniej, ale bez skutku. W razie jego przebicia w górę wzrost ceny może zostać kontynuowany ku poziomom 0.6897 ([1/8]) oraz 0.6958...

21.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany na środkowej linii wstęg Bollingera. Cena jest powyżej EMA65, EMA130 i SMA200, które zmierzają w górę. RSI spada po przebiciu w dół swojej długoterminowej MA. Composite pokazuje bliską dynamikę. 

21.11.2017

Korekta ceny aktywów, nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku. Na wykresie tygodniowym dobiegło końca formowanie impulsu wzrostowego jako trzeciej fali 3 of (3) starszego poziomu. Lokalnie rozpoczął się rozwój korekty spadającej jako czwartej fali 4 of (3). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w perspektywie średnioterminowej możliwy jest spadek ceny aktywów ku poziomowi 75.10....

21.11.2017

Korekta ceny aktywów, nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie piątej fali 5 starszego poziomu. W obecnym momencie trwa rozwój trzeciej fali młodszego poziomu iii of 5, w ramach której kształtuje się, jako fala (iv) of iii of 5, korekta spadająca. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu...

21.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie fali C w ramach spadającej korekty (2) starszego poziomu. Lokalnie dobiega końca rozwój wzrostowej korekty młodszego poziomu jako drugiej fali ii of С. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomowi 1.2810. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.3320.

21.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie korekty spadającej jako fali (2) starszego poziomu. W obecnym momencie dobiegła końca lokalna korekta jako fala B of (2). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomom 1.1550 –1.1478. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.1861.

20.11.2017

Na wykresie dziennym para jest handlowana na środkowej linii wstęg Bollingera. Cena jest prosto nad EMA130, EMA65 i poniżej SMA200, które zawracają poziomo. RSI nadal testuje od dołu swoją długoterminową MA. Composite wzrasta po pokonaniu swojej długoterminowej MA.

17.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany na dolnej linii wstęg Bollingera. Cena jest prosto pod swoimi średnimi ruchomymi, które zawracają w dół. RSI przygotowuje się do przetestowania granicy strefy wyprzedania. Composite sięga swoich krytycznych poziomów wyprzedania. 

17.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w górnej części wstęg Bollingera. Wskaźnik zmierza w bok, natomiast przedział cenowy rozszerza się, co jest podstawą do kontynuacji trendu wzrostowego. MACD jest w pobliżu poziomu zero, słaby sygnał sprzedaży jest wciąż aktualny. Stochastic koryguje się w strefie neutralnej, sygnał do wejścia na rynek...

17.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego jako piątej fali v w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu. Lokalnie dobiegła końca spadająca korekta młodszego poziomu iv of (v) of v of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 99.50. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

17.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku ceny aktywów. Dobiegło końca formowanie impulsu wzrostowego w ramach trzeciej fali starszego poziomu 3. W obecnym momencie rozpoczął się rozwój korekty spadającej jako czwartej fali 4, w ramach której ukształtowana została wchodząca fala młodszego poziomu i. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomowi 233.65. Krytycznym...

17.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym dobiegł końca rozwój korekty wzrostowej jako fali (2) starszego poziomu. W obecnym momencie rozpoczęło się formowanie trzeciej fali (3), w ramach której ukształtowana została pierwsza fala młodszego poziomu i of 1 of (3), i rozwija się wzrostowa korekta młodszego poziomu ii of...

17.11.2017

Trend spadający nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój piątej fali starszego poziomu (5). Lokalnie kształtuje się, jako pierwsza fala młodszego poziomu 1 of (5), impuls spadający, w ramach którego bliski zakończenia jest rozwój trzeciej fali iii of 1. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po zakończeniu korekty iv of 1 para...

16.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest korygowany w górę od dolnej linii wstęg Bollingera. Cena jest trochę wyżej EMA130 i SMA200, które zmierzają w górę. RSI zawrócił w górę prosto nad granicą strefy wyprzedania. Composite również zawrócił w górę po sięgnięciu swoich krytycznych poziomów wyprzedania. 

16.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywów. Trwa rozwój korekty wzrostowej jako fali B starszego poziomu. Lokalnie kształtuje się fala с of B. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 67.20–69.20. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 63.31.

16.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku ceny. Dobiegł końca rozwój impulsu wzrostowego w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu, i rozpoczęło się formowanie korekty spadającej jako fali 4. Lokalnie ukształtowany został drobny impuls wchodzący (i) of a of 4. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomom 157.09–148.06. Krytycznym dla danego scenariusza...

16.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie pierwszej fali i w składzie piątej fali (5) starszego poziomu. W obecnym momencie dobiegł końca rozwój korekty spadającej jako fali (iv) of i, i rozpoczęło się formowanie piątej fali (v) of i. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomom...

16.11.2017

Korekta pary, nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku. Trwa rozwój fali C starszego poziomu, w ramach której sformowana została pierwsza fala i of C. W obecnym momencie rozwija się korekta spadająca jako druga fala ii of C, w ramach której kształtuje się fala (c) of ii. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie...

15.11.2017

Na wykresie dziennym para jest handlowana na środkowej linii wstęg Bollingera. Cena jest na tym samym poziomie co EMA65, EMA130 i poniżej SMA200, które zawracają w bok. RSI spada, przebijając w dół swoją długoterminową MA. Composite przygotowuje się do przetestowania od dołu swojej długoterminowej MA.

15.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywów. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie piątej fali v of 5 starszego poziomu. Lokalnie dobiegł końca rozwój trzeciej fali (iii) of v młodszego poziomu, i rozwija się, jako fala (iv) of v, korekta spadająca. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu cena wzrośnie ku poziomom...

15.11.2017

Trend spadający nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie wzrostowej korekty starszego poziomu jako fali 2 of (С), i rozpoczął się rozwój fali 3. Lokalnie kształtuje się, jako impuls, pierwsza fala młodszego poziomu i of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomom 143.00–138.90. Krytycznym dla danego scenariusza...

15.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie fali C w ramach spadającej korekty (2) starszego poziomu. Lokalnie trwa rozwój trzeciej fali młodszego poziomu iii of С. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomowi 1.2930. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.3230.

15.11.2017

Korekta wzrostowa dobiega końca. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie fali A w ramach spadającej korekty (2) starszego poziomu. W obecnym momencie dobiega końca lokalna korekta jako czwarta fala (iv) of v of A młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w najbliższym czasie para spadnie ku poziomom 1.1530–1.1470. Krytycznym dla danego...

14.11.2017

 Na wykresie dziennym cena odbiła się od poziomu 0.6958 ([2/8]) i znów podąża ku poziomowi 0.6835 ([0/8]), który już testowała w końcu października. 

14.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w dolnej wstędze Bollingera. Cena jest prosto nad swoimi średnimi ruchomymi, które zmierzają w górę. RSI nabliża się ku granicy strefy wyprzedania. Composite sięgnął swoich krytycznych poziomów wyprzedania. 

14.11.2017

Korekta ceny aktywów. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu spadającego jako trzeciej fali 3 starszego poziomu. W obecnym momencie sformowana została pierwsza fala młodszego poziomu (i) of iii, i trwa rozwój korekty wzrostowej (ii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w perspektywie krótkoterminowej cena wzrośnie ku poziomom 36.22–37.06. Krytycznym dla danego scenariusza...

14.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie piątej fali v of 5 starszego poziomu. Lokalnie trwa rozwój impulsu wzrostowego jako trzeciej fali (iii), w ramach którego dobiegła końca korekta iv of (iii) młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 50.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

14.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój korekty wzrostowej jako fali (2) starszego poziomu, w ramach której trwa rozwój fali C of (2). W obecnym momencie dobiegła końca lokalna korekta jako czwarta fala iv of C młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w ramach fali v of C...

14.11.2017

Trend spadający nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój piątej fali starszego poziomu (5). Lokalnie kształtuje się impuls spadający jako pierwsza fala młodszego poziomu i of 1 of (5), w ramach którego trwa rozwój piątej fali (v) of i. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomowi 0.7550. Krytycznym dla...

13.11.2017

Na wykresie dziennym cena nie zdołała zatrzymać się powyżej poziomu 1281.25 ([2/8]) i znów weszła do przedziału 1281.25 ([2/8])-1265.63 ([1/8]), w którym jest handlowana już ponad tydzień. Sądząc po znaczeniach Stochastica, który zawrócił w dół, w najbliższym czasie cena znów może spaść ku poziomowi 1265.63 ([1/8]) i dalej, ku poziomowi...

13.11.2017

Na wykresie dziennym para jest handlowana na dolnej linii wstęg Bollingera. Cena jest na tym samym poziomie co EMA65, EMA130 i trochę wyżej SMA200, które zawracają w bok. RSI spada po tym jak nie zdołał pokonać swoją długoterminową MA. Composite od góry testuje swoją długoterminową MA.

13.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego jako piątej fali 5 starszego poziomu. Lokalnie kształtuje się piąta fala młodszego poziomu v of 5, w ramach której rozwija się korekcyjna czwarta fala (iv) of v. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu cena wzrośnie ku poziomowi 88.50....

13.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego w ramach piątej fali 5 starszego poziomu. W obecnym momencie trwa rozwój piątej fali młodszego poziomu v of 5, w ramach której kształtuje się trzecia fala (iii) of v o kształcie impulsu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku...

13.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie pierwszej fali i w składzie piątej fali (5) starszego poziomu. W obecnym momencie dobiega końca rozwój korekty spadającej jako fali (iv) of i. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomom 1.3000–1.3130. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.2440.

13.11.2017

Korekta pary, nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku. Trwa rozwój fali C starszego poziomu, w ramach której sformowała się pierwsza fala i of C. W obecnym momencie, jako druga fala ii of C, rozwija się korekta spadająca. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomowi 111.90. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

10.11.2017

Na wykresie dziennym cena została skorygowana od poziomu 114.06 ([+1/8]) i w obecnym momencie spadła w okolice środkowej linii wstęg Bollingera (113.45), gdzie została zafiksowana w stanie niestabilnej równowagi. 

10.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany prosto pod górną linia wstęg Bollingera. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zmierzają w górę. RSI nadal wzrasta, wchodząc do strefy wykupienia. Composite zaczyna formować rozbieżność z ceną. 

10.11.2017

Prawdopodobieństwo spadku ceny aktywów. Dobiegło końca formowanie impulsu wzrostowego w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu. W obecnym momencie zaczyna się rozwój korekty spadającej jako czwartej fali 4. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomowi 233.65. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 268.00.

10.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego jako piątej fali v w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu. Lokalnie rozwija się spadająca korekta młodszego poziomu iv of (v) of v of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 99.50. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

10.11.2017

Korekta pary, nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie fali C w ramach spadającej korekty (2) starszego poziomu. Lokalnie trwa rozwój korekty wzrostowej w ramach fali ii of С młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu para spadnie ku poziomowi 1.2810. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

10.11.2017

Trend spadający nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie fali A w ramach spadającej korekty (2) starszego poziomu. W obecnym momencie rozwija się lokalna korekta jako czwarta fala młodszego poziomu (iv) of v of A. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu para spadnie ku poziomom 1.1530–1.1470. Krytycznym dla danego...

09.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w górnej wstędze Bollingera. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zmierzają w górę. RSI od góry testuje swoją długoterminową MA oraz granicę strefy wykupienia. Composite testuje swój niedawny poziom wsparcia. 

09.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywów. Trwa rozwój korekty wzrostowej jako fali B starszego poziomu. Lokalnie sformowana została fala a of B, i rozwija się korekcyjna fala b of B. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu cena wzrośnie ku poziomom 67.20–69.20. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 60.75.

09.11.2017

Prawdopodobieństwo spadku ceny w ramach korekty. Dobiegł końca rozwój impulsu wzrostowego w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu. Lokalnie dobiegł końca impuls jako piąta fala młodszego poziomu v of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w ramach korekcyjnej czwartej fali 4 cena spadnie ku poziomom 158.60–153.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

09.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój korekty wzrostowej jako fali (2) starszego poziomu, w ramach której trwa rozwój fali C of (2). W obecnym momencie dobiega końca lokalna korekta jako czwarta fala iv of C młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w ramach fali v of C...

09.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój piątej fali starszego poziomu (5). Lokalnie, jako pierwsza fala młodszego poziomu i of 1 of (5), kształtuje się impuls spadający, w ramach którego rozwija się piąta fala (v) of i. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomom 0.7600–0.7550. Krytycznym...

08.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany na środkowej linii wstęg Bollingera. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zmierzają w górę. RSI spada po sformowaniu niedźwiedziej rozbieżności z ceną. Composite pokazuje bliską dynamikę. 

08.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywów. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie piątej fali v of 5 starszego poziomu. Lokalnie trwa rozwój trzeciej fali (iii) of v młodszego poziomu, w ramach której dobiega końca korekta iv of (iii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 105.00–108.00. Krytycznym dla danego scenariusza...

08.11.2017

Trend spadający nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie wzrostowej korekty starszego poziomu jako fali 2 of (С) o kształcie zygzaku abc. Lokalnie rozpoczął się rozwój trzeciej fali 3, w ramach której kształtuje się pierwsza fala młodszego poziomu i of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomowi...

08.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie pierwszej fali i w składzie piątej fali (5) starszego poziomu. W obecnym momencie dobiegł końca rozwój korekty jako fali (iv) of i. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomom 1.3000–1.3130. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.2697.

08.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu pary. Trwa rozwój fali C starszego poziomu, w ramach której kształtuje się trzecia fala iii of C. W obecnym momencie dobiegł końca rozwój korekty jako fali (ii) of iii, i kształtuje się trzecia fala młodszego poziomu (iii) of iii. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku...

07.11.2017

Na wykresie dziennym instrument wzrasta wzdłuż górnej linii wstęg Bollingera. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zmierzają w górę. RSI od góry testuje granicę strefy wykupienia. Composite spada po tym jak nie zdołał pokonać swój mocny poziom oporu. 

07.11.2017

Trend spadający nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu spadającego jako trzeciej fali 3 starszego poziomu. W obecnym momencie rozwija się trzecia fala młodszego poziomu iii of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomowi 29.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 34.40.

07.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie piątej fali v of 5 starszego poziomu. Lokalnie rowija się, jako trzecia fala (iii), impuls wzrostowy. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po zakończeniu korekty iv of (iii) cena wzrośnie ku poziomowi 50.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 44.20.

07.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie fali C w ramach spadającej korekty (2) starszego poziomu. Lokalnie trwa rozwój korekty wzrostowej w ramach fali ii of С młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu para spadnie ku poziomowi 1.2810. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

07.11.2017

Trend spadający nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie fali A w ramach spadającej korekty (2) starszego poziomu. W obecnym momencie rozwija się trzecia fala młodszego poziomu (iii) of v of A. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomom 1.1530–1.1470. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.1686.

06.11.2017

Na wykresie dziennym para porusza się w kanale bocznym, który został ukształtowany przez wstęgi Bollingera, przedział cenowy jest zwężony. Histogram MACD jest poniżej poziomu zero, jego wielkości są minimalne, wciąż aktualny jest słaby sygnał do otwarcia krótkich pozycji. Stochastic jest w strefie neutralnej, linia sygnału zmierza w górę.

06.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego jako piątej fali 5 starszego poziomu. Lokalnie kształtuje się piąta fala młodszego poziomu v of 5, w ramach której trwa rozwój fali (iii) of v. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 88.50. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

06.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym w ramach piątej fali 5 starszego poziomu trwa formowanie impulsu wzrostowego. W obecnym momencie trwa rozwój piątej fali młodszego poziomu v of 5, w ramach której trwa formowanie fali (iii) of v. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 180.00–195.00. Krytycznym dla...

06.11.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój korekty wzrostowej jako fali (2) starszego poziomu, w ramach której rozwija się fala С of (2). Lokalnie, jako czwarta fala iv of C młodszego poziomu, dobiegła końca korekta. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w ramach fali  v of C para wzrośnie ku...

06.11.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym dobiegł końca rozwój korekty wzrostowej jako czwartej fali (4) starszego poziomu, i rozpoczęło się formowanie piątej fali (5). Lokalnie rozwija się, jako pierwsza fala młodszego poziomu i of 1 of (5), impuls spadający, w ramach którego trwa formowanie piątej fali (v) of...

03.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w górnej wstędze Bollingera. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zawracają w górę. RSI nadal testuje granicę strefy wykupienia. Composite wzrasta po tym jak nie zdołał pokonać swoją długoterminową MA.

02.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany prosto pod górną linią wstęg Bollingera. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zmierzają w górę. RSI próbuje zawrócić w dół, znajdując się w strefie wykupienia. Composite zaczyna formować niedźwiedzią rozbieżność z ceną. 

01.11.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany nad górną linią wstęg Bollingera, formując 4 zamknięcia z rzędu powyżej niej. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zmierzają w górę. RSI wzrasta, znajdując się w strefie wykupienia. Composite przygotowuje się do przetestowania mocnego poziomu oporu. 
Obserwuj nas na portalach społecznościowych!
Czat na żywo
Pozostaw komentarz