Polityka przeciwko praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to ustawa przeciwko praniu pieniędzy, czyli czerpania zysków w sposób nielegalny tak, aby nie można było znaleźć źródła. Krajowe oraz międzynarodowe ustawy dotyczące działalności firmy, której klienci mogą wpłacać i wypłacać środki z kont, gwarantują, że Liteforex (Europe) Limited, jego pracownicy oraz współpracownicy działają zgodnie z prawem.

Procedury przeciwko praniu pieniędzy firmy Liteforex (Europe) Limited

Wprowadzone procedury

Zadaniem polityki przeciwko praniu pieniędzy, której przestrzega Liteforex (Europe) Limited jest gwarantowanie, że klienci zaangażowani w pewną, określoną działalność mogą oczekiwać pewnego standardu. Liteforex (Europe) Limited działa przeciwko praniu pieniędzy oraz terrorystom finansowym na świecie. W związku z tym firma Liteforex (Europe) Limited wprowadziła nowoczesny system elektroniczny. Dokumentuje on oraz weryfikuje działalność klienta, a także przeprowadzonych przez niego operacji.

Liteforex (Europe) Limited śledzi podejrzaną działalność handlową oraz przekazuje informacje dotyczace nielegalnej działalności odpowiednim organom. Informacje przekazywane są w sposób bepieczny, a osoby przekazujące takie informacje są prawnie chronione.

Aby ograniczyć ryzyko związane z praniem pieniędzy, Liteforex (Europe) Limited nie akceptuje depozytów gotówkowych. Liteforex (Europe) Limited zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia środków w każdej chwili, jeśli podejrzewa, że transakcja jest nielegalna lub związana z działalnością przestępczą. Liteforex (Europe) Limited nie może informować klientów o tym, że zostali zgłoszeni jako osoby podejrzane.

Identyfikacja

W związku z polityką przeciwko praniu pieniędzy Liteforex (Europe) Limited wymaga dostarczenia dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość klienta. Pierwszy musi być wydany przez instytucję rządową i zawierać zdjęcie klienta. Dokumentem może być paszport, prawo jazdy (tam, gdzie stanowi dokument indentyfikacyjny) lub dowód osobisty (nie może to być karta dostępu do firmy). Drugi dokument powinien być rachunkiem zawierającym imię oraz nazwisko klienta oraz jego adres zamieszkania, dokument nie może być starszy niż 3 miesiące. Może to być rachunek za media, wyciąg bankowy, oświadczenie pisemne lub inny dokument zawierający wyżej wymienione dane klienta, wydany przez odpowiednią instytucję.

W przypadku zmian, klienci jak najszybciej powinni poinformować o nich firmę.

Dokumenty w innych językach niż zachodnioeuropejskie muszą zostać przetłumaczone na angielski przez licencjonowanego tłumacza, a tłumaczenie musi zawierać jego stempel oraz podpis. Musi ono zostać wysłane wraz z oryginalnym dokumentem, na którym widnieje wyraźne zdjęcie klienta.

Polityka dotycząca wypłat – Depozyty i Wypłaty

Liteforex (Europe) Limited wymaga, aby wszystkie depozyty pochodziły od klienta, którego nazwisko znajduje się w bazie danych klientów firmy. Płatności dokonywane z kont osób trzecich nie są akceptowane.

Aby przelać środki z konta handlowego do jednego z tych systemów, odpowiednie zlecenie musi zostać wysłane przez Gabinet Klienta. Środki zostaną wpłacone do portfela w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli środki zostały utracone w wyniku transakcji, nie mogą zostać zwrócone przy użyciu funkcji chargeback. Zanim zaczniesz handlować, zapoznaj się z ostrzeżeniem o ryzyku: https://www.liteforex.pl/riskdisclosure/.

Środki mogą zostać wypłacone tylko na to samo konto oraz w ten sam sposób, w jaki zostały zdeponowane. Nazwisko odbiorcy musi być nazwiskiem klienta znajdującego się w bazie danych firmy. Jeśli środki zdeponowano za pomocą przelewu bankowego, mogą zostać wypłacone jedynie poprzez przelew bankowy i przelane do tego samego banku oraz na to samo konto, z którego pochodzą. Jeśli środki zdeponowano przy użyciu elektronicznego przelewu, mogą zostać wypłacone tylko przez przelew elektroniczny, przez ten sam system oraz zostać przelane na to samo konto, z którego pochodzą.

Pamiętaj, że chargeback w systemach płatności oraz dotyczacy kart płatniczych jest zabroniony.

Firma akceptuje depozyty w następujących walutach: EUR, USD, GBP, RUB, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD oraz innych.

W razie pytań skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres: finance@liteforex.eu

Obserwuj nas na portalach społecznościowych!
Czat na żywo
Pozostaw komentarz