Analizy Forexowe — najnowsze wiadomości oraz przegląd instrumentów rynkowych. Wszystkie informacje dostarczane są przez analityków firmy LiteForex i nie stanowią porad inwestycyjnych.

Zarejestruj się na stronie LiteForexu i zaprenumeruj analizy Forexowe.

sie 2017

18.08.2017

Na wykresie dziennym cena poszła w dół w okolicy linii cyklicznej, przebiła w dół mocny poziom 0.9643 [6/8] (obrót, zawrót) i obecnie próbuje powrócić w granice bocznego kanału 0.9582 [5/8]–0.9460 [3/8]. 

18.08.2017

Waluta brytyjska względem dolara amerykańskiego jest nadal handlowana w spadającym kanale korekcyjnym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni handlowych para gwałtownie idzie w dół na tle spadku zainteresowania inwestorów funetm.

18.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukaże się indeks cen konsumpcyjnych Kanady. Według prognozy, w stosunku rocznym wskaźnik wzrośnie z 1,0% w czerwcu do 1,2% w lipcu. Indeks pokazuje zmianę wartości koszyka podstawowych towarów i usług. Wysokie znaczenie wskaźnika wskazuje na podwyższenie stopy procentowej.  Wzrost wskaźnika umacnia CAD, jego spadek osłabia dolar kanadyjski.

18.08.2017

W czwartek para znów przetestowała poziom 1.1700 (korekta Fibonacciego 23,6%), jednak nie zdołała zatrzymać się poniżej niego i poszła w górę po publikacji słabych lipcowych danych dotyczących produkcji przemysłowej w USA (wskaźnik spadł z 0,4% do 0,2%). 

18.08.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w dolnej wstędze Bollingera. Cena jest poniżej EMA14, EMA65 i EMA130, lecz trochę wyżej SMA200, które zmierzają poziomo. RSI idzie w dół po tym jak nie zdołał pokonać swojej długoterminowej MA. Composite pokazuje bliską dynamikę. 

18.08.2017

Na wykresie dziennym para jest handlowana w dolnej wstędze Bollingera. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zawróciły w górę. RSI próbuje zawrócić w górę. Composite testuje swoją długoterminową MA po wcześniejszym sformowaniu rozbieżności z ceną. 

18.08.2017

Wpływ na dynamikę pary NZD/USD takich fundamentalnych czynników, jak stanowisko Rezerwowego Banku Nowej Zelandii, który sprzeciwia się umocnieniu waluty krajowej, oraz kolejny spadek cen produkcji mlecznej, w bieżącym tygodniu okazał się nieistotny. 

18.08.2017

Nowa fala ryzyk geopolitycznych, związana przede wszystkim z sytuacją konfliktową, na skutek której od razu trzej członkowie Amerykańskiej Rady Produkcyjnej Donalda Trumpa zrezygnowali ze swojego stanowiska, spowodowała kolejną falę zainteresowania inwestorów aktywami bezpiecznymi. 

18.08.2017

Trend spadający nadal aktualny. W ramach rozpoczętej, jako fala A, dużej korekty spadającej trwa rozwój impulsu niedźwiedziego. Lokalnie, jako fala iv, dobiegła końca korekta pozioma, i rozpoczął się rozwój piątej fali v of A. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomowi 58.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 66.11.

18.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Trwa rozwój impulsu wzrostowego w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu. Lokalnie skończył się rozwój spadającej korekty iv of 3, i rozpoczęło się formowanie piątej fali, w ramach której ukształtowała się fala (i) młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po korekcie (ii) cena wzrośnie ku poziomom...

18.08.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu pary. Trwa formowanie fali с of В starszego poziomu. Lokalnie dobiegła końca pierwsza fala młodszego poziomu (i), i trwa rozwój wzrostowej korekty jako drugiej fali (ii) of c of B, w ramach której dobiega końca fala b of (ii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku...

18.08.2017

Para znów poszła w dół. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój spadającego impulsu w ramach fali C starszego poziomu. Lokalnie dobiegło końca formowanie wzrostowej korekty iv of C, i rozpoczął się rozwój piątej fali v of C, w ramach której ukształtowany został wchodzący impuls młodszego poziomu (i). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości,...

18.08.2017

Ropa Brent jest handlowana w pobliżu ważnego poziomu wsparcia 50.00. Jeżeli dany poziom zostanie przebity, możliwy jest spadek ku poziomowi 45.00 dolarów za baryłkę. 

18.08.2017

O 08:00 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące indeksu cen producentów w Niemczech. Według prognozy, w stosunku rocznym wskaźnik spadnie z 2,4% w czerwcu do 2,2% w lipcu. Indeks pokazuje dynamikę cen hurtowych na rynkach surowcowych. Wzrost wskaźnika przyczynia się do umocnienia EUR, natomiast jego spadek osłabia euro.

17.08.2017

W końcu lipca dolar nowozelandzki po znacznym wzroście względem waluty amerykańskiej poszedł w dół. Głównymi katalizatorami zmiany tendencji są dwa czynniki.

17.08.2017

O 15:15 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące produkcji przemysłowej w USA. Według prognozy, wskaźnik spadnie z 0,4% w czerwcu do 0,3% w lipcu. Indeks pokazuje wielkość produkcji przemysłowej w USA, jest jednym z głównych wskaźników stanu gospodarki krajowej i wywiera mocny wpływ na rynek. Wzrost wskaźnika umacnia walutę krajową. Jego...

17.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące pierwotnych zgłoszeń na otrzymanie zasiłków w USA. Według oczekiwań, w ciągu tygodnia wskaźnik wzrośnie z 240 tysięcy do 244 tysięcy. Wskaźnik pokazuje ilość nowych zgłoszeń na otrzymanie zasiłków, jest publikowany co czwartek i pomaga sprognozować wskaźnik zatrudnienia w sektorze nierolniczym. Spadek ilości zgłoszeń...

17.08.2017

W środę para USD/JPY została skorygowana ku poziomowi 109.65. Dolar spadał na tle słabej lipcowej statystyki dotyczącej rynku budowlanego USA oraz negatywnej informacji zawartej w protokołach ostatniego posiedzenia Komitetu Fedu ds. operacji otwartego rynku. 

17.08.2017

Wczoraj para USD/CAD spadła o 1%, mimo spadku cen naftowych oraz rentowności kanadyjskich obligacji państwowych. Główną przyczyną osłabienia dolara była decyzja prezydenta USA Trumpa o rozwiązniu dwóch swoich rad biznesowych.

17.08.2017

O 13:30 (GMT+2) zostanie opublikowany protokół posiedzenia EBC. Dokument zawiera przegląd aktualnej sytuacji ekonomicznej, komentarze odnośnie decyzji podjętych w sprawie polityki monetarnej oraz prognozy makroekonomiczne, a także prognozy dotyczące inflacji.

17.08.2017

Notowania ropy WTI Crude Oil spadły po ukazaniu się oficjalnych danych Ministerstwa Energetyki USA o tygodniowych zmianach komercyjnych zapasów oraz poziomie wydobycia ropy naftowej w kraju. Według oficjalnych danych, w ciągu tygodnia zapasy spadły o 8,945 milionów baryłek, natomiast poziom wydobycia ropy wzrósł o 79 tysięcy baryłek dziennie do 9,502...

17.08.2017

Na wykresie dziennym po krótkoterminowej korekcie para ponownie rozpoczęła swój wzrost. Instrument porusza się w granicach wąskiego przedziału, ukształtowanego przez środkową oraz górną linie wstęg Bollingera. 

17.08.2017

Na wykresie dziennym instrument jest korygowany w dół od górnej linii wstęg Bollingera. Cena jest trochę wyżej swoich średnich ruchomych, które zmierzają w bok. RSI testuje swój mocny poziom oporu. Composite również testuje swój poziom oporu. 

17.08.2017

O 12:00 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące bilansu handlowego strefy euro. Według prognozy, nadwyżka bilansu wzrośnie z 21,4 miliardów euro w maju do 22,9 miliardów euro w czerwcu. Wskaźnik pokazuje różnicę pomiędzy eksportem a importem towarów i usług. Pozytywny rezultat świadczy o dodatnim saldzie bilansu i umacnia EUR. Negatywny rezultat...

17.08.2017

Wczoraj, po ukazaniu się negatywnej statystyki dotyczącej budownictwa w USA, przemówienia prezesa Federalnego Rezerwowego Banku Atlanty Raphaela Bostica, który powiedział o braku zaufania do inwestycji długoterminowych i wątpliwościach odnośnie prognozowanych przez Trumpa tempów wzrostu gospodarki amerykańskiej, oraz publikacji protokołów Komitetu Fedu ds. operacji otwartego rynku, w których widać zaniepokojenie niedawną...

17.08.2017

W pierwszej połowie bieżącego tygodnia para USD/CHF szłą w górę na tle rosnącego dolara USA, który uzyskał wsparcie po publikacji lepszych, niż oczekiwano, danych dotyczących sprzedaży detalicznej i cen eksportowych oraz decyzji politycznych liderów USA i Korei Północnej, które doprowadziły do spadku napięcia pomiędzy dwoma krajami. 

17.08.2017

O 11:00 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych w strefie euro. Według oczekiwań, w stosunku miesięcznym wskaźnik spadnie z 0,0% w czerwcu do -0,5% w lipcu. W stosunku rocznym znaczenie wskaźnika w lipcu pozostanie bez zmian na poziomie 1,3%. Jest to kluczowy wskaźnik inflacji w strefie euro, pokazujący...

17.08.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywów. Na wykresie 4-godzinowym rozwija się, jako impuls, piąta fala starszego poziomu v of 5. Lokalnie formuje się piąta fala (v) of v of 5 młodszego poziomu w postaci przekątnej. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 97.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

17.08.2017

Trend spadający nadal aktualny. Trwa formowanie spadającego impulsu jako pierwszej fali 1 of (С). Lokalnie trwa rozwój końcowej piątej fali v of 1, w ramach której kształtuje się, jako czwarta fala (iv), korekta. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakońćzeniu cena spadnie ku poziomowi 136.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

17.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój trendu wzrostowego jako trzeciej fali starszego poziomu 3. W obecnym momencie dobiegło końca formowanie spadającej korekty jako czwartej fali (iv) of v of 3 młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, rozpoczął się rozwój piątej fali, w ramach której prognozuje się wzrost...

17.08.2017

Trend spadający nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie pierwszej fali (1) starszego poziomu, i rozpoczął się rozwój korekty spadającej (2). Lokalnie formuje się fala A of (2), w ramach której rozwija się korekcyjna czwarta fala iv. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu para spadnie ku poziomowi 1.2780....

17.08.2017

O 10:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Według prognozy, w stosunku miesięcznym wskaźnik spadnie z 0,6% w czerwcu do 0,2% w lipcu. W stosunku rocznym oczekuje się spadek wskaźnika z 1,9% w czerwcu do 1,4% w lipcu. Wskaźnik wylicza się na podstawie ogólnej ilości paragonów...

17.08.2017

O 03:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące poziomu zatrudnienia w Australii. Według prognozy, wskaźnik spadnie z 20,0 tysięcy w czerwcu do 15,0 tysięcy w lipcu. Wskaźnik pokazuje ilość nowych zatrudnionych obywateli Australii. Wzrosta wskaźnika umacnia AUD, jego spadek — osłabia.

16.08.2017

O 20:00 (GMT+2) zostanie opublikowany protokół posiedzenia Komitetu Fedu ds. operacji otwartego rynku. Komitet ocenia sytuację ekonomiczną i politykę monetarną oraz wyznacza dalszą politykę pieniężno-kredytową. 

16.08.2017

Waluta europejska zatrzymała się względem dolara w łagodnej tendencji spadającej, jednak długie pozycje wciąż są preferowane. Na wykresie brakuje sygnałów do zawrotu – najprawdopodobniej, jest to konsolidacyjna korekta przed nowym ruchem wzrostowym. 

16.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące ilości wydanych pozwoleń na budowę. Według prognozy, w stosunku miesięcznym wskaźnik spadnie z 1,254 milionów w czerwcu do 1,250 milionów w lipcu. Wskaźnik pokazuje ilość wydanych pozwoleń na budowę nowych domów. Ilość budowanych domów jest związana z dochodami ludności. Konsekwentnie, wzrost wskaźnika sygnalizuje...

16.08.2017

Podczas wczorajszej sesji handlowej notowania ropy Brent nie zdołały pokonać poziomu 50.00 i po odbiciu się od owego mocnego poziomu kontynuowały ruch w granicach średnioterminowego kanału wzrostowego. Cena zdołała powrócić do poziomu 51.00. 

16.08.2017

Na wykresie dziennym instrument wzrasta ku górnej linii wstęg Bollingera. Cena jest na tym samym poziomie co EMA65 i trochę wyżej EMA14, EMA130 oraz SMA200, które zmierzają poziomo. RSI przygotowuje się do przetestowania swojego mocnego poziomu oporu. Composite również idzie w górę.

16.08.2017

Wczoraj cena srebra poszła w dół po ukazaniu się mocnych danych dotyczących sprzedaży detalicznej w USA. Wzrost sprzedaży detalicznej wskazuje na zwiększenie wydatków konsumpcyjnych i stanowi podstawę do istotnego wzrostu ekonomicznego w drugim półroczu. 

16.08.2017

We wtorek para nagle skorygowała się ku poziomowi 1.2845 (korekta Fibonacciego 61,8%). Dolar amerykański został wsparty przez mocne lipcowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej (w lipcu ów wskaźnik wzrósł o 0,6%) oraz nowe spekulacje wokół bliskiego podwyższenia przez Fed stopy procentowej.

16.08.2017

Dolar USA dalej umacnia się względem jena japońskiego. Podczas wtorkowej sesji handlowej para szła w górę na tle publikacji pozytywnych dla gospodarki USA danych dotyczących sprzedaży detalicznej (wzrost wskaźnika okazał się wyższy od prognozowanego, stanowiąc 0,6% i 0,5% bez uwzględnienia samochodów). 

16.08.2017

Od początku tygodnia para USD/CAD idzie w górę. Podobno jak w ubiegłym tygodniu, na początku bieżącego tygodnia nie ukazywało się ważnych danych z Kanady, w związku z czym para szła w górę kosztem rosnącego dolara USA, który uzyskał wsparcie od inwestorów fiksujących zyski w długich pozycjach. 

16.08.2017

Korekta dobiega końca. Prognozuje się wzrost ceny aktywów. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie korekty spadającej starszego poziomu jako fali 2, i rozpoczął się rozwój trzeciej fali 3. Lokalnie ukształtował się wchodzący impuls młodszego poziomu (i), i dobiega końca spadająca korekta (ii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu w...

16.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie korekty spadającej jako czwartej fali iv of 5, i rozpoczął się rozwój piątej fali v of 5. Lokalnie trwa rozwój wchodzącego impulsu młodszego poziomu (i), w ramach którego dobiega końca korekta iv of (i). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie...

16.08.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego jako trzeciej fali starszego poziomu iii. Lokalnie skończył się rozwój korekty spadającej (iv). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomowi 0.8100. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 0.7810.

16.08.2017

Prognozuje się spadek pary. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie korekty wzrostowej jako czwartej fali 4 starszego poziomu, i rozpoczął się rozwój piątej fali 5. Lokalnie trwa formowanie pierwszej fali i of 5 młodszego poziomu, w ramach której, jako fala (ii) of i, dobiegła końca korekta. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości,...

16.08.2017

O 11:00 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące produktu krajowego brutto w strefie euro. Według prognozy, w stosunku rocznym wskaźnik pzostanie bez zmian na poziomie 2,1% w drugim kwartale. W stosunku kwartalnym wskaźnik również nie zmieni się, pozostając w drugim kwartale na poziomie 0,6%. Wskaźnik pokazuje wartość wszystkich towarów i usług...

16.08.2017

Dolar nowozelandzki dalej spada względem dolara amerykańskiego. W końcu ubiegłego tygodnia uzyskał mocny impuls dodatkowy po tym, jak Rezerwowy Bank Nowej Zelandii poinformował o prawdopodobieństwie interwencji walutowej. 

16.08.2017

O 10:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące poziomu bezrobocia według ILO. Według oczekiwań, wskaźnik pozostanie bez zmian na poziomie 4,5%. Jest to jeden z głównych wskaźników bezrobocia w Wielkiej Brytanii, pokazujący odsetek ludności aktywnej zawodowo, która obecnie jest bez roboty. Wzrost wskaźnika jest czynnikiem negatywnym, który powoduje spadek kursu GBP....

16.08.2017

O 10:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące zgłoszeń na otrzymanie zasiłków w Wielkiej Brytanii. Według prognozy, wskaźnik spadnie z 5,9 tysięcy w maju do 3,7 tysięcy w czerwcu. Wskaźnik pokazuje ilość bezrobotnych Brytyjczyków. Wysokie znaczenie wskaźnika osłabia GBP, natomiast niskie — umacnia.

15.08.2017

Podczas dzisiejszej sesji handlowej para NZD/USD nadal idzie w dół. W pewnym momencie cena spadła do poziomu 0.7260. 

15.08.2017

Waluta brytyjska w ciągu ostatnich dwóch tygodni handlowych idzie w dół względem dolara na tle umocnienia waluty amerykańskiej i publikacji negatywnej statystyki z Wielkiej Brytanii. 

15.08.2017

Na początku tygodnia para poszła w dół na tle negatywnych danych z UE.

15.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA. Według prognozy, w stosunku miesięcznym wskaźnik wzrośnie z -0,2% w czerwcu do 0,4% w lipcu. Jest to wskaźnik wydatków konsumpcyjnych pokazujący zmianę wielkości sprzedaży detalicznej.  Wzrost wskaźnika jest pozytywnym czynnikiem dla gospodarki krajowej, który umacnia USD, natomiast jego obniżenie...

15.08.2017

Ceny naftowe po krótkotrwałym wzroście znów poszły w dół. Głównym czynnikiem, który wywiera presję na ropę naftową, nadal jest wzrost wydobycia w krajach OPEC i USA. Na tym tle kurs ropy WTI spadł o 2,37% w okolice poziomu 47.70. Inwestorzy wątpią, że OPEC potrafi naprawić sytuację z globalna nadprodukcją ropy...

15.08.2017

Na wykresie dziennym para jest handlowana w górnej wstędze Bollingera. Cena jest powyżej EMA14 i EMA65, lecz niżej EMA130 i SMA200, które zmierzają w dół. RSI wzrasta po tym jak nie zdołał pokonać swojej długoterminowej MA. Composite testuje od dołu swoją długoterminową MA.

15.08.2017

Indeks Dow Jones wciąż idzie w górę po sięgnięciu minimum lokalnego na poziomie 21816.3. W obecnym momencie handel odbywa się przeważnie w pobliżu 1/8 Murrey czyli 22031.7. Jeżeli cena zdoła utrzymać dana granicę, następnym celem zostanie poziom 22188.0.

15.08.2017

Złoto, które od początku poprzedniego miesiąca umacnia się względem dolara USA, w ubiegłym tygodniu uzyskało wsparcie od niestabilności politycznej spowodowanej przez napięcie pomiędzy Trumpem a Koreą Północną. 

15.08.2017

Po sięgnięciu w końcu ubiegłego miesiąca mocnych poziomów oporu w strefie 0.8000-0.8100 para AUD/USD rozpoczęła konsolidację. 

15.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Trwa formowanie impulsu wzrostowego w ramach piątej fali 5 starszego poziomu. W obecnym momencie rozwija się piąta fala młodszego poziomu v of 5, w ramach której formuje się korekta spadająca (iv). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po zakończeniu korekty cena wzrośnie ku poziomom 165.00–170.00. Krytycznym dla danego...

15.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego w ramach piątej fali 5 starszego poziomu. Lokalnie trwa formowanie piątej fali v of 5, w ramach której rozwija się fala (iii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 77.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 71.23.

15.08.2017

Prognozuje się spadek pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój spadającego impulsu w ramach fali C starszego poziomu. Lokalnie dobiegło końca formowanie korekty wzrostowej iv of C. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomowi 1.2411. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.2750.

15.08.2017

Prognozuje się wzrost pary. Trwa formowanie korekty spadającej starszego poziomu jako fali В. Lokalnie trwa rozwój fali c of B, w ramach której dobiegła końca pierwsza fala młodszego poziomu (i), i rozwija się korekta wzrostowa jako druga fala (ii) of c of B. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w ramach korekty...

15.08.2017

O 10:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii. Według prognozy, w stosunku rocznym wskaźnik wzrośnie z 2,6% w czerwcu do 2,7% w lipcu. W stosunku miesięcznym w lipcu wskaźnik pozostanie bez zmian na poziomie 0%. Jest to jeden z kluczowych wskaźników charakteryzujących poziom inflacji. Pokazuje...

15.08.2017

O 08:00 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące produktu krajowego brutto Niemiec. Według prognozy, w stosunku rocznym w drugim kwartale wskaźnik spadnie do 0,6% w porównaniu z 2,9% w pierwszym kwartale. W stosunku kwartalnym oczekuje się wzrost wskaźnika z 0,6% do 0,7% w drugim kwartale. Wskaźnik pokazuje wartość wszystkich towarów i...

15.08.2017

O 03:30 (GMT+2) zostanie opublikowany protokół posiedzenia Rezerwowego Banku Australii. Dokument jest publikowany po upływie dwóch tygodniu od momentu podjęcia decyzji w sprawie stopy procentowej i zawiera komentarze odnośnie podjętych decyzji. W protokole zawarta jest również informacja o głósowaniu poszczególnych członków komitetu ds. polityki pieniężno-kredytowej.

14.08.2017

Na początku tygodnia para poszła w górę zmierzając ku poziomowi 109.65. 

14.08.2017

W ciągu ostatniego półtora miesiąca para jest handlowana w łagodnej tendencji spadającej na tle rosnącego popytu na wyprzedaną walutę amerykańską, która także została wsparta przez pozytywne dane dotyczące rynku pracy. Oprócz tego, AUD poszedł w dół na tle komentarzy przedstawicieli Rezerwowego Banku Australii odnośnie istniejących ryzyk dla gospodarki w związku...

14.08.2017

W ubiegły piątek para okazała się pod presją po publikacji słabych danych dotyczących indeksu cen konsumpcyjnych w USA. 

14.08.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w górnej wstędze Bollingera. Cena jest powyżej SMA200, lecz niżej EMA130, EMA65 i EMA14, które zawracają w dół. RSI przygotowuje się do przetestowania swojej długoterminowej MA. Composite również zawraca w górę. Obydwa wskaźniki formują rozbieżność z ceną. 

14.08.2017

W ubiegłym tygodniu ceny srebra sięgały maksimów 2-miesięcznych na tle publikacji słabszych, niż oczekiwano, danych dotyczących inflacji w USA. 

14.08.2017

Przez większość ubiegłego tygodnia dolar nowozelandzki spadał względem dolara USA. 

14.08.2017

W ubiegłym tygodniu ukazało się mało ważnych danych ze Szwajcarii. Opublikowany został tylko indeks cen konsumpcyjnych (w poniedziałek), znaczenia którego były zgodne z oczekiwanymi. 

14.08.2017

O 11:00 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące produkcji przemysłowej w strefie euro. Według prognozy, w stosunku miesięcznym wskaźnik spadnie z 1,3% w maju do -0,4% w czerwcu. W stosunku rocznym oczekuje się spadek wskaźnika z 4,0% w maju do 2,9% w czerwcu. Indeks pokazuje zmianę wielkości produkcji i jest jednym...

14.08.2017

Korekta ceny. Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego jako piątej fali v w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu. Lokalnie trwa rozwój spadającej korekty młodszego poziomu (iv) of v of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu wzrost ceny aktywów będzie kontynuowany ku poziomowi...

14.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. W ramach trzeciej fali starszego poziomu 3 trwa formowanie impulsu wzrostowego. Lokalnie rozwija się piąta fala v of 3, w ramach której dobiega końca korekcyjna fala młodszego poziomu (iv). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 255.00–260.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 229.50.

14.08.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku pary. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie pierwszej fali (1) starszego poziomu, i rozpoczął się rozwój korekty spadającej (2). Lokalnie ukształtował się wchodzący impuls i of A of (2), i zbliża się końca korekta ii of A, która nabiera kształtu płaszczyzny nieregularnej. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości,...

14.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój trendu wzrostowego jako trzeciej fali starszego poziomu 3. W obecnym momencie dobiegło końca formowanie lokalnej korekty jako czwartej fali (iv) of v of 3 młodszego poziomu, i rozpoczął się rozwój piątej fali (v). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomowi...

14.08.2017

O 03:30 (GMT+2) ukaże się protokół posiedzenia Rezerwowego Banku Australii. Jest publikowany dwa tygodnie po podjęciu decyzji w sprawie stopy procentowej i zawiera komentarze odnośnie podjętych decyzji. Także, protokół często zawiera informację o głosowaniu poszczególnych członków komitetu ds. polityki pieniężno-kredytowej.

11.08.2017

Po długoterminowym wzroście euro względem dolara USA nastąpił spadający ruch korekcyjny na tle umocnienia waluty amerykańskiej. Pozytywne tło fundamentalne jest katalizatorem wzrostu zainteresowania inwestorów dolarem, i para EUR/USD poszła w dół. Oprócz tego, w końcu ubiegłego tygodnia w USA ukaząły się mocne dane dotyczące rynku pracy i kluczowych indeksów. 

11.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych USA. Według oczekiwań, w stosunku rocznym wskaźnik wzrośnie z 1,6% w czerwcu do 1,8% w lipcu. W stosunku miesięcznym wskaźnik, według prognozy, wzrośnie z 0,0% w czerwcu do 0,2% w lipcu. Jest to kluczowy wskaźnik inflacji w kraju pokazujący zmianę...

11.08.2017

Para GBP/USD czwarty dzień z rzędu jest w głównym przedziale handlowym 1.3010-1.2970, z rzadka przebijając go w dół. W czwartek w Wielkiej Brytanii ukazały się pozytywne dane dotyczące wielkości produkcji przemysłowej: w czerwcu ów wskaźnik w stosunku miesięcznym wzrósł o 0,5%, natomiast w stosunku rocznym – o 0,3%. Z drugiej...

11.08.2017

Niemiecki rynek papierów wartościowych 10 sierpnia został zamknięty w czerwonej strefie, natomiast indeks FDAX zakończył sesję handlową spadkiem o 1,15% i sięgnięceim minimum 3-miesiącznego. Obecnie instrument handlowy jest w pobliżu poziomu 11.978 (-0,32% w porównaniu do dnia poprzedniego), który jest najniższy od kwietnia 2017 roku.

11.08.2017

Ceny naftowe spadły po ukazaniu się danych OPEC, wskazujących na wzrost wydobycia ropy naftowej przez kraje, które są członkami kartelu. Według raporu, 14 krajów członkowskich zwiększyli wydobycie ropy o 176 tysięcy baryłek na dobę, w związku z czym sumaryczna wielkość wydobywanej ropy wzrosła do 32,869 milionów baryłek na dobę. 

11.08.2017

Para NZD/USD jest korygowana po istotnym spadku w czwartek, spowodowanym przez decyzję Rezerwowego Banku Nowej Zelandii pozostawić stopę procentową bez zmian na poziomie 1,75% oraz komentarze prezesa Banku Graeme’a Wheelera, w których traderzy nie zobaczyli wskazówek na możliwe podwyższenie stopy w najbliższym czasie.

11.08.2017

Para XAU/USD nadal umacnia się na tle publikacji w USA słabej statystyki makroekonomicznej oraz istniejącego napięcia politycznego pomiędzy USA i Koreą Północną. 

11.08.2017

Podczas zaostrzenia kryzysu pomiędzy USA i Koreą Północną inwestorzy zwracają szczegółową uwagę na aktywa bezpiecznego schronienia, jednym z których jest jen japoński. 

11.08.2017

Para USD/CAD idzie w górę na tle słabej kanadyjskiej statystyki makroekonomicznej z ostatnich dni. 

11.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Trwa rozwój impulsu wzrstowego w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu. Lokalnie skończył się rozwój spadającej korekty iv of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 165.00–170.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 153.07.

11.08.2017

Trend spadający nadal aktualny. Trwa rozwój niedźwiedziego impulsu w ramach rozpoczętej, jako fala A, dużej korekty spadającej. Lokalnie ukształtowała się trzecia fala młodszego poziomu iii of A, i dobiegła końca pozioma korekta jako fala iv. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomowi 58.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

11.08.2017

Spadek pary rozpoczął się ponownie. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie korekty wzrostowej jako czwartej fali 4 starszego poziomu, i rozpoczął się rozwój piątej fali 5. Lokalnie trwa formowanie pierwszej fali i of 5 młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomom 0.9500–0.9400. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

11.08.2017

Korekta pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego jako trzeciej fali starszego poziomu iii. Lokalnie trwa rozwój spadającej korekty (iv). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu para wzrośnie ku poziomom 0.8100–0.8200. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 0.7810.

11.08.2017

O 08:00 (GMT+2) ukaże się indeks cen konsumpcyjnych Niemiec. Według prognozy, w stosunku rocznym wskaźnik pozostanie bez zmian na poziomie 1,7% w lipcu. Indeks pokazuje zmianę cen towarów i usług dla gospodarstw domowych i jest postrzegany jako główny wskaźnik inflacji. Wzrost wskaźnika umacnia EUR, natomiast jego spadek osłabia euro.

11.08.2017

O 01:30 (GMT+2) prezes RBA skomentuje aktualną sytuację ekonomiczną w Australii. Jego przemówienie może spowodować wzrost wolatylności pary AUD/USD.

10.08.2017

Po gwałtownym wzroście waluty brytyjskiej względem dolara USA w ciągu ostatnich półtora miesiąca nastąpiła głęboka korekta spadająca. 

10.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym cena przebiła w dół poziom 22031.3 [6/8] (obrót, zawrót) dążąc do powrotu w granice kanału bocznego 21953.1 [5/8] – 21796.9 [3/8]. Najprawdopodobniej, próba okaże się skuteczna, ponieważ cena jest daleko od linii cyklicznej, Stochastic zmierza w dół, średnie linie ruchome także zawracają w dół. 

10.08.2017

Notowania pary EUR/USD dziś znów idą w dół. Euro okazał się pod presją negatywnych danych dotyczących wielkości produkcji przemysłowej we Francji, która w czerwcu spadła o 1,1%. 

10.08.2017

Podczas wczorajszej sesji handlowej para USD/CHF spadła do poziomu 0.9610. Przejście inwestorów do aktywów bezpiecznych spowodował we wtorek wzrost franka względem dolara USA.

10.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące pierwotnych zgłoszeń na otrzymanie zasiłków. Według prognozy, w ciągu tygodnia wskaźnik pozostanie bez zmian na poziomie 240 tysięcy. Wskaźnik pokazuje ilość nowych zgłoszeń na otrzymanie zasiłków, jest publikowany co czwartek i pomaga sprognozować zatrudnienie w sektorze nierolniczym. Spadek ilości zgłoszeń jest pozytywnym czynnikiem...

10.08.2017

Para AUD/USD rozpoczęła ruch korekcyjny jeszcze 1 sierpnia po podjęciu przez Rezerwowy Bank Australii decyzji w sprawie stopy procentowej, która pozostała bez zmian na poziomie 1,50 %, a także po ostrzeżeniu prezesa RBA o tym, że wzrost kursu dolara australijskiego jest zagrożeniem dla wzrostu ekonomicznego, inflacji oraz zatrudnienia. 

10.08.2017

O 14:00 (GMT+2) ukaże się ocena tempów wzrostu PKB przez NIESR. Według oczekiwań, wskaźnik pozostanie bez zmian na poziomie 0.3,%. Raport Narodowego Instytutu Badań Gospodarczych i Społecznych (NIESR) śledzi dynamikę wzrostu gospodarki Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 3 miesięcy.  Wyniki raportu mogą wywierać wpływ na krajową politykę monetarną. Wysokie znaczenie...

10.08.2017

Ponad trzy tygodnie trwała korekta srebra o kształcie rozszerzającego się trójkąta.

10.08.2017

W dniu wczorajszym w związku z zaostrzeniem sytuacji wokół Korei Północnej wzmocniły się ryzyka geopolityczne. Kapitały zawróciły w stronę metali szlachetnych i takich walut bezpiecznego schronienia jak frank szwajcarski oraz jen. 

10.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym rozwija się, jako impuls, piąta fala starszego poziomu v of 5. Lokalnie kształtuje się piąta fala (v) of v of 5 młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 97.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 90.78.

10.08.2017

Trend spadający nadal aktualny. Trwa formowanie impulsu spadającego jako pierwszej fali 1 of (С). Lokalnie trwa rozwój końcowej piatej fali v of 1, w ramach której dobiega końca trzecia fala (iii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po zakończeniu korekty (iv) cena spadnie ku poziomowi 136.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

10.08.2017

Korekta pary. Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój spadającego impulsu w ramach fali C starszego poziomu. Lokalnie kształtuje się wzrostowa korekta iv of C, w ramach której rozwija się zygzak abc. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, lokalnie para wzrośnie ku poziomowi 1.2832. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

10.08.2017

Trend spadający nadal aktualny. Trwa formowanie spadającej korekty starszego poziomu jako fali В. Lokalnie trwa rozwój fali c of B, w ramach której skończyła się fala korekcyjna (iv), i rozpoczął się rozwój piątej fali (v) of c of B. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomowi 108.80. Krytycznym dla...

10.08.2017

Ropa Brent nadal lekko się umacnia i w obecnym momencie jest handlowana w okolicy poziomu 52.62. 

10.08.2017

O 10:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące produkcji przemysłowej Wielkiej Brytanii. Według prognozy, w stosunku rocznym wskaźnik pozostanie bez zmian na poziomie -0,2% w czerwcu. W stosunku miesięcznym oczekuje się wzrost wskaźnika z -0,1% w maju do 0,1% w czerwcu. Jest to jeden z głównych wskaźników stanu gospodarki krajowej. Indeks...

10.08.2017

O 01:50 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące zamówień produkcji przemysłu maszynowego. Według oczekiwań, w stosunku rocznym wskaźnik spadnie z 0,6% w maju do -1,0% w czerwcu. Wskaźnik pokazuje zmianę wielkości zamówień produkcji przemysłu maszynowego u największych producentów Japonii i jest postrzegany jako wyprzedzający wskaźnik kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa. Wzrost wskaźnika...

10.08.2017

O 00:45 (GMT+2) ukaża się dane dotyczące sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem elektronicznych kart płatniczych. Według prognozy, w stosunku miesięcznym wskaźnik wzrosnie z 0,0% w czerwcu do 0,3% w lipcu. Wskaźnik pokazuje ilość zakupów z wykorzystaniem kredytowych lub debetowych kart i jest postrzegany również jako indeks stanu sektora detalicznego. Wysokie znaczenia...

10.08.2017

O 23:00 (GMT+2) zostanie ogłoszona decyzja Rezerwowego Banku Nowej Zelandii w sprawie stopy procentowej. Według prognozy, wskaźnik pozostanie bez zmian na poziomie 1,75%. Po ogłoszeniu decyzji w sprawie stopy procentowej publikuje się komentarz odnośnie polityki kredytowo-pieniężnej. Komentarz zawiera informację o tym, w jaki sposób Bank Rezerwowy planuje osiągnąć swoje cele,...

09.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym cena została skorygowana w okolice poziomu 2458.8 (korekta 38,2%) i w razie jego przebicia może pójść dalej, ku poziomom 2449.5 (korekta 50,0%, w okolice przecięcia linii wachlarza 38,2%) oraz 2440.3 (korekta 61,8%). Jednak Stochastic, który próbuje zawrócić w strefie wyprzedania, wskazuje na to, że w perspektywie krótkoterminowej...

09.08.2017

Złoto znów cieszy się zainteresowaniem inwestorów, na tle którego metal szlachetny na początku bieżącego tygodnia handlowego poszedł w górę.

09.08.2017

Dolar nowozelandzki we wtorek doświadczał presji ze strony mocniejszych niż oczekiwano danych ekonomicznych z USA oraz ogólnego ryzyka na tle wydarzeń geopolitycznych. W pewnym momencie para spadła nawet ku poziomowi 0.7317. 

09.08.2017

Wczoraj para USD/JPY umocniła się po ukazaniu się danych Biura Statystyki Pracy USA dotyczących otwartych wakatów. Ilość otwartych wakatów w Stanach Zjednoczonych sięgnęła 6,163 milionów, co jest rekordowo wysokim znaczeniem od grudnia 2000 roku. Rentowność obligacji państwowych w USA również wzrosła, wspierając pozytywne oczekiwania inwestorów odnośnie przyszłości gospodarki amerykańskiej. 

09.08.2017

Notowania ropy WTI od początku sierpnia są handlowane w bocznym przedziale 48.35–49.75. Dolna granica odpowiada skupieniu poziomów Fibonacciego 23,6% i 50,0% (dla trendów krótkoterminowego i średnioterminowego), natomiast górna — poziomowi Fibonacciego 61,8% (trend średnioterminowy). 

09.08.2017

O 14:15 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące ilości wydanych pozwoleń na budowę. Według prognozy, w stosunku rocznym wskaźnik będzie stanowił –2.0% w lipcu w porównaniu do 8,9% w czerwcu. Wskaźnik pokazuje ilość nowych wydanych pozwoleń na budowę. Wysoki rezultat umacnia CAD. Niski rezultat osłabia dolar kanadyjski.

09.08.2017

Para USD/CAD porusza się w granicach wąskiego przedziału cenowego w oczekiwaniu na znaczące wydarzenia fundamentalne lub ekonomiczne, które będą mogły wywrzeć wpływ na kierunek dalszego ruchu pary. 

09.08.2017

Para AUD/USD słabnie po decyzji Rezerwowego Banku Australii w sprawie stopy procentowej oraz publikacji raportu o polityce kredytowo-pieniężnej w ubiegłym tygodniu. Zwrócono uwagę na to, że RBA nie planuje zaciśnienia polityki monetarnej, a także na to, że przeszacowana waluta krajowa powoduje problemy w gospodarce.

09.08.2017

Po rozpoczętym w końcu lipca osłabieniu franka szwajcarskiego względem dolara USA CHF kontynuował daną dynamikę również na początku bieżącego tygodnia. 

09.08.2017

Trend wzrostowy nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie spadającej korekty jako czwartej fali iv of 5, i rozpoczął się rozwój piątej fali v of 5. Lokalnie rozwija się wchodzący impuls młodszego poziomu (i). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 38.45. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

09.08.2017

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywów. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie spadającej korekty starszego poziomu jako fali 2, i rozpoczął się rozwój trzeciej fali 3. Lokalnie ukształtował się wchodzący impuls młodszego poziomu (i), i rozwija się spadająca korekta (ii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po zakończeniu korekty cena wzrośnie ku...

09.08.2017

Korekta pary. Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój trendu wzrostowego jako trzeciej fali starszego poziomu 3. W obecnym momencie kończy się formowanie lokalnej korekty jako czwartej fali (iv) of v of 3 młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomowi 1.2000. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.1680.

09.08.2017

Korekta pary. Na wykresie 4-godzinowym dobiegło końca formowanie pierwszej fali (1) starszego poziomu, i rozpoczął sie rozwój korekty spadającej (2). Lokalnie uksztaltował się impuls wchodzący i of A of (2). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w ramach fali korekcyjnej ii para wzrośnie ku poziomowi 1.3107. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

09.08.2017

O 03:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące kredytów hipotecznych. Według prognozy, wskaźnik wzrośnie z 1,0% w maju do 1,5% w czerwcu. Wskaźnik pokazuje ilość nowych wydanych kredytów hipotecznych i jest jednym z głównych wskaźników na rynku nieruchomości. Wzrost wskaźnika umacnia AUD. Spadek wzkaźnika osłabia AUD.

08.08.2017

Istotny wzrost waluty europejskiej względem dolara, na skutek którego para opuściła 2-letnią tendecję boczną, raczej nie dobiegł końca. Na początku sierpnia para sięgnęła nowego maksimum lokalnego 1.1900, po czym przeszła do konsolidacji bocznej. Dodatkową presję na walutę amerykańską wywiera negatywne tło fundamentalne, natomiast podstawowe dane pokazują spadającą dynamikę. W ubiegłym...

08.08.2017

W końcu ubiegłego tygodnia po posiedzeniu Banku Anglii i publikacji mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy para została skorygowana ku granicy wzrostowego kanału w okolicę poziomu 1.3010 (korekta Fibonacciego 38,2%). W obecnym momencie cena jest w przedziale 1.3060–1.3010. Inwestorzy czekają na czwartek, kiedy ukażą się dane dotyczące bilansu handlowego i...

08.08.2017

Podczas wczorajszej sesji handlowej notowania ropy Brent nadal poruszały się w granicach bocznego kanału 51.20-52.65. Bardzo niska wolatylność i mało intensywny handel na rynku węglowodorów są uwarunkowane przez ostrożność traderów przed podsumowaniem spotkania OPEC+, podczas którego komitet techniczny ds. monitoringu wykonania porozumienia dyskutuje na temat spełnienia przez kraje członkowskie wziętych...

08.08.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w górnej wstędze Bollingera. Cena jest powyżej swoich średnich ruchomych, które zawracają w górę. RSI przygotowuje się do przetestowania swojego mocnego poziomu oporu. Composite również wzrasta. 

08.08.2017

Para USD/JPY po istotnym piątkowym wzroście nadal jest handlowana w wąskim przedziale. Trend spadający wciąż jest aktualny, skok w końcu ubiegłego tygodnia był krótkoterminowy i spowodowany raczej przez korektę ceny, niż rozpoczęcie zawrotu ruchu. Niska wolatylność podczas poniedziałkowej sesji handlowej również tłumaczy się brakiem ważnych publikacji makroekonomicznych; traderzy na razie...

08.08.2017

W ubiegły piątek instrument stracił prawie 40 punktów po ukazaniu się mocnych danych dotyczących rynku pracy w USA. Na przykład, według danych Biura Statystyki Pracy, ilość nowych miejsc pracy stworzonych poza sektorem rolniczym wyniosła 209 tysięcy, czyli o 26 tysięcy lepiej od prognozy. Jednocześnie, bezrobocie pozostało na oczekiwanie niskim poziomie...

08.08.2017

Trwa formowanie impulsu wzrostowego w ramach piątej fali 5 starszego poziomu. W obecnym momencie trwa rozwój piątej fali młodszego poziomu v of 5. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 165.00–170.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 147.43.

08.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrosotwego w ramach piątej fali 5 starszego poziomu. Lokalnie trwa formowanie piątej fali v of 5, w ramach której dobiegła końca spadająca korekta (ii), i zaczyna się rozwój fali (iii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 77.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest...

08.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym dobiega końca formowanie korekty wzrostowej jako czwartej fali 4 starszego poziomu. Lokalnie trwa formowanie fali с of 4, w ramach której kończy się rozwój piątej fali (v) of c of 4. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu para spadnie ku poziomom 0.9400–0.9350. Krytycznym dla danego scenariusza...

08.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego jako trzeciej fali starszego poziomu iii. Lokalnie dobiegła końca spadająca korekta (iv). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomom 0.8100–0.8200. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 0.7890.

08.08.2017

Po trzech miesiącach prawie nieustannego wzrostu para NZD/USD wzrosła o ponad 10%, sięgając maksymalnego znaczenia w ciągu ostatnich dwóch lat. Tak gwałtowne umocnienie waluty zorientowanej na eksport gospodarki nie mogło nie wywrzeć negatywnego wpływu na podstawowe wskaźniki Nowej Zelandii, żaden z których w ubiegłym tygodniu nie poszedł w górę. Tak...

08.08.2017

Na początku ubiegłego tygodnia dolar kanadyjski spadał na tle ukazania się negatywnych wskaźników inflacji: indeksów cen surowców i towarów przemysłowych. Obydwa indeksy uaktualniły swoje minima roczne w dużej mierze z powodu istotnego umocnienia waluty kanadyjskiej, która wzrosła w ciągu pięciu miesięcy o ponad 10%. Pod jej wpływem pogorszył się również...

08.08.2017

O 08:00 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące bilansu handlowego Niemiec. Według prognozy, nadwyżka bilansu wzrośnie z 20,3 miliardów euro w maju do 21,0 miliardów euro w czerwcu. Wskaźnik pokazuje różnicę pomiędzy importem a eksportem towarów i usług w ekwiwalencie pieniężnym. Pozytywne znaczenie wskazuje na nadwyżkę handlową, tzn. przewagę eksportu nad...

08.08.2017

O 07:45 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące poziomu bezrobocia w Szwajcarii. Według oczekiwań, w lipcu wskaźnik pozostanie bez zmian na poziomie 3,2%. Wskaźnik pokazuje odsetek osób bezrobotnych od ogólnej ilości aktywnych zawodowo obywateli Szwajcarii. Wzrost wskaźnika wskazuje na spadek tempów rozwoju gospodarki. Wysokie znaczenia owego wskaźnika osłabiają CHF, natomiast niskie...

07.08.2017

W dniu dzisiejszym cena WTI nadal porusza się w granicach wąskiego przedziału bocznego 48.50-49.70. Podczas sesji handlowej w piątek cena ropy została wsparta przez dane dotyczące spadku ilości platform wiertniczych w USA. W ciągu tygodnia, który skończył się 4 sierpnia, ilośc platform wiertniczych spadła o jedną stanowiąc obecnie 765.

07.08.2017

Od końca czerwca waluta brytyjska rosła względem dolara na tle spadku zainteresowania inwestorów tym ostatnim. Para była handlowana w spadzistym kanale wzrostowym; po sięgnięciu kluczowego poziomu oporu zawróciła i poszła w dół. Głównym katalizatorem spadku została decyzja Banku Anglii odnośnie zachowania kluczowej stopy i programu stymulowania gospodarki. Oprócz tego, inwestorzy...

07.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym cena została skorygowana z okolicy maksimów 2-letnich (1.1910) w okolicę poziomu 1.1720 (korekta 23,6%) i teraz próbuje rosnąć ku środkowej linii wstęg Bollingera (1.1835). W przypadku zatrzymania się ceny powyżej owego poziomu wzrost ku poziomowi 1.1900 może zostać kontynuowany. Mówić o ponownym rozpoczęciu spadku ku poziomom 1.1610...

07.08.2017

Na wykresie dziennym para jest korygowana w dół od środkowej linii wstęg Bollingera. Cena jest powyżej EMA65, EMA130 i SMA200, które zmierzają w górę. RSI testuje poziom wsparcia z ubiegłego miesiąca. Composite idzie w dół po tym jak wcześniej sformował niedźwiedzią rozbieżność z ceną.

07.08.2017

Na wykresie Н4, prawdopodobnie, trwa formowanie impulsu wzrostowego jako piątej fali v w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu. Lokalnie skończył się rozwój spadającej korekty młodszego poziomu (iv) of v of 3, i rozpoczęło się formowanie fali (v). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, wzrost ceny aktywów będzie kontynuowany ku poziomowi 90.00....

07.08.2017

Prawdopodobnie, trwa formowanie impulsu wzrostowego w ramach trzeciej fali starszego poziomu 3. Lokalnie rozwija się piąta fala v of 3, w ramach której coraz dłuższą jest trzecia fala młodszego poziomu (iii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, wzrost ceny aktywów będzie kontynuowany ku poziomom 255.00-260.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 235.05.

07.08.2017

Na wykresie Н4, prawdopodobnie, trwa rozwój impulsu spadającego w ramach fali C starszego poziomu. Lokalnie kończy sie rozwój wzrostowej korekty (iv), która nabrała kształtu płaszczyzny abc. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, w najbliższym czasie spadek pary zostanie kontynuowany ku poziomowi 1.2250. Krytycznym dla danego scenariusza może okazać się poziom 1.2680.

07.08.2017

Prawdopodobnie, dalej trwa formowanie korekty spadającej starszego poziomu jako fali В. Lokalnie trwa rozwój fali c of B, w ramach którego powstała trzecia fala młodszego poziomu (iii) i rozwija się korekta (iv). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jego zakończeniu logicznym jest oczekiwać dalszego spadku pary ku poziomowi 108.80. Krytycznym dla...

07.08.2017

Amerykański indeks giełdowy Dow Jones nadal jest handlowany w trendzie wzrostowym. Istotne wsparcie rynkowi okazały piątkowe wskaźniki makroekonomiczne z USA. Na przykład, ilośc nowych miejsc pracy poza branżą rolniczą wyniosła 209 tysięcy w porównaniu do prognozowanych 183 tysięcy. Poziom bezrobocia spadł do 4,3%. Konsekwentnie, istotnie wzrosło prawdopodobieństwo podwyższenia przez Fed...

07.08.2017

W ubiegłym miesiącu złoto dość intensywnie szło w górę na tle istniejących ryzyk politycznych. Jednak w ubiegłym tygodniu NFPR okazał się znacznie lepszy od oczekiwanego, co spowodowało korektę złota w dół. 

07.08.2017

W ubiegłym tygodniu na wykresie AUD/USD powstała formacja podwójny szczyt. Taka formacja pokazuje moc strefy oporu, w danym przypadku 0.8010–0.8050. Owa strefa jest dodatkowo wzmocniona przez górną granicę kanału 2-letniego (niebieski na D1). W rezultacie, cały ubiegły tydzień para była w stanie korekty, osłabiając względem dolara USA. 

07.08.2017

O 09:30 (GMT+2) ukaże się indeks cen mieszkaniowych Halifax. Indeks pokazuje dynamikę zmian cen mieszkaniowych. Wysokie znaczenie wspiera kurs GBP, natomiast niskie znacznie osłabia kurs waluty brytyjskiej.

07.08.2017

O 09:15 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące lipcowego indeksu cen konsumpcyjnych. Indeks pokazuje zmianę cen towarów i usług dla gospodarstw domowych i jest postrzegany jako główny wskaźnik inflacji. Wzrost wskaźnika umacnia CHF, natomiast jego obniżenie osłabia CHF.

04.08.2017

Po wczorajszym spadku cena złota podniosła się i obecnie jest handlowana na poziomie 1268.00. Wartość metalu szlachetnego jako instrumentu bezpiecznego schronienia wzrasta, natomiast dolar USA osłabł po rezygnacji Fedu z podwyższenia stóp procentowych w tym roku w związku z niską inflacją. 

04.08.2017

Waluta japońska jest coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów na tle dalszego spadku dolara oraz ogólnych nastrojów na rynku finansowym. Głównym katalizatorem wzrostu pary pozostają dwa czynniki: negatywna tendencja ekonomiczna w USA oraz przeniesienie inwestycji do mniej ryzykownych aktywów, jednym z których jest również jen. Na przykład, w połowie lipca ponownie...

04.08.2017

Wczoraj po południu para USD/CAD spadła na tle publikacji słabych danych dotyczących indeksu aktywności biznesowej w sektorze usług według ISM. Faktyczne znaczenie 53,9 okazało się gorsze od prognozowanego 57,0, i w rezultacie para straciła prawie 45 punktów. Teraz para USD/CAD konsoliduje się w pobliżu maksimum tygodniowego oczekując publikacji ważnych danych...

04.08.2017

W czwartek para szła w górę, i w dniu dzisiejszym powoli kontynuuje wzrost. Negatywne czerwcowe dane dotyczące bilansu handlowego Australii (który okazał się niższy od prognozowanego stanowiąc 856 milionów dolarów) były kompensowane słabymi danymi dotyczącymi indeksu aktywności biznesowej w sferze usług USA według ISM (w lipcu istotnie spadł z 57,4...

04.08.2017

O 16:00 (GMT+2) ukaże się indeks aktywności biznesowej Ivey. Według prognozy, wskaźnik spadnie z 61,6 punktów w czerwcu do 59,2 punktów w lipcu. Indeks wylicza się przez Szkołę Biznesu im. Richarda Ivey’a i ocenia aktualną koniunkturę ekonomiczną w kraju. Znaczenie wskaźnika powyżej 50 świadczy o rozszerzeniu aktywności biznesowej i umacnia...

04.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące średniej płacy godzinowej w USA. Według prognozy, w stosunku rocznym ów wskaźnik spadnie z 2,5% w czerwcu do 2,4% w lipcu. Wskaźnik pokazuje zmianę średniej płacy godzinowej. Wysokie znacznie umacnia USD, natomiast niskie – osłabia USD.

04.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące poziomu bezrobocia w USA. Według oczekiwań, wskaźnik spadnie z 4,4% w czerwcu do 4,3% w lipcu. Jest to jeden z kluczowych wskaźników makroekonomicznych pokazujący odsetek osób bezrobotnych od ogólnej ilości osób aktywnych zawodowo. Wzrost wskaźnika osłabia USD, natomiast jego spadek umacnia dolar.

04.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące ilości nowych miejsc pracy poza sektorem rolniczym. Według prognozy, wskaźnik spadnie z 222 tysięcy w czerwcu do 183 tysięcy w lipcu. Jest to jeden z głównych wskaźników zatrudnienia w USA pokazujący ilość pracowników poza gospodarką rolną. Wysoki rezultat świadczy o wzroście liczby osób...

04.08.2017

Na wykresie dziennym widoczna jest korekta ruchu wzrostowego, instrument jest handlowany w pobliżu górnej granicy wstęg Bollingera. Histogram MACD jest powyżej poziomu zero, linia sygnału przecina histogram w górę, zachowując sygnał do otwarcia długich pozycji. Stochastic opuścił strefę wykupienia, formując sygnał do otwarcia krótkich pozycji.

04.08.2017

Prawdopodobnie, trwa rozwój impulsu niedźwiedziego w ramach rozpoczętej, jako fala A, dużej korekty spadającej. Lokalnie ukształtowała się trzecia fala młodszego poziomu iii of A, i rozwija się, jako fala iv, korekta pozioma. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu logicznym jest oczekiwać spadku ceny ku poziomowi 58.00. Krytycznym dla danego...

04.08.2017

Prawdopodobnie, trwa rozwój impulsu wzrostowego w ramach trzeciej fali 3 starszego poziomu. Lokalnie skończył sie rozwój trzeciej fali młodszego poziomu iii of 3, i trwa formowanie korekty spadającej iv of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu cena aktywów wzrośnie ku poziomom 165.00-170.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

04.08.2017

Na wykresie Н4, prawdopodobnie, trwa formowanie trendu wzrostowego w ramach piątej fali 5 starszego poziomu. Lokalnie rozwija się trzecia fala młodszego poziomu iii of 5, w ramach której oczekuje się dalszy wzrost ceny ku poziomowi 1.3350. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.3100.

04.08.2017

Na wykresie Н4, prawdopodobnie, trwa rozwój trendu wzrostowego jako trzeciej fali starszego poziomu 3. W obecnym momencie kształtuje się trzecia fala (iii) of v of 3 młodszego poziomu, i, jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomowi 1.2000. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.1810.

04.08.2017

Para USD/CHF drugi tydzień z rzędu jest w stanie korekty względem swojego poprzedniego spadku. Frank szwajcarski słabnie szybciej niż dolar, i w rezultacie odbywa się korekta pary, co tłumaczy się wpływem fundamentalnych, zarówno jak technicznych czynników. 

04.08.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w dolnej wstędze Bollingera. Cena jest na tym samym poziomie co EMA130 i wyżej SMA200, które zawróciły w bok. RSI przygotowuje się do przetestowania swojej długoterminowej MA. Composite idzie w górę przebijając swoją długoterminową MA.

04.08.2017

W ciągu poprzednich kilku tygodni dolar nowozelandzki razem z innymi walutami surowcowymi aktywnie umacniał się względem spadającego USD, natomiast w bieżącym tygodniu te same aktywa ruszyły w przeciwnym kierunku. Para NZD/USD zachowuje się zgodnie z ogólnym trendem. Uaktualniła maksimum 2-letnie, pokonała poziom psychologiczny 0.7500, gdzie, z reguły, fiksują się zyski...

04.08.2017

O 03:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Australii. Według prognozy, ów wskaźnik spadnie z 0,6% w maju do 0,2% w czerwcu. Jest to wskaźnik wydatków konsumpcyjnych pokazujący zmianę wielkości sprzedaży detalicznej. Wzrost wskaźnika jest pozytywnym czynnikeim dla gospodarki krajowej umacniającym kurs USD, natomiast jego spadek osłabia kurs...

04.08.2017

O 03:30 (GMT+2) zostanie opublikowany komentarz Rezerwowego Banku Australii odnosnie polityki kredytowo-pieniężnej. Komentarz zawiera przegląd aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz czynników wywierających wpływ na wybór tego lub innego kursu polityki monetarnej. Ma także wpływ na przyszłą decyzję RBA w sprawie stopy procentowej.

03.08.2017

Podczas sesji handlowej w środę cena ropy WTI podniosła się po niedawnym spadku spowodowanym przez negatywne dane dotyczące indeksu aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym USA według ISM. W końcu dnia notowania zatrzymały się na poziomie 49.67.

03.08.2017

Para EUR/USD nadal umacnia się praktycznie bez korekt spadających. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że ruch wzrostowy jest coraz bardziej łagodny, co świadczy o spadku ilości długich pozycji. Wczoraj po ukazaniu się pozytywnych danych dotyczących indeksu cen producentów w strefie euro para zdołała przetestować nowe maksimum lokalne. Dziś para...

03.08.2017

O 16:00 (GMT+2) ukaże się indeks aktywności biznesowej ISM w sektorze usług. Według prognozy, wskaźnik spadnie z 57,4 punktów w czerwcu do 57,0 punktów w lipcu. Indeks wylicza się na podstawie wywiadów z kierownikami spółek działających w sektorze usług w celu uzyskania ich oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej w danej branży....

03.08.2017

四小时图白银在布林线的上部分位置。该指标在价格范围扩大的同时向上修正,表明当前趋势保持不变。MACD柱处于正区域,成交量略有增长,维持微弱的卖出信号。随机指标没有给市场注入明确的交易信号。

03.08.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w górnej części wstęg Bollingera. Wskaźnik został skorygowany w górę, natomiast przedział cenowy się rozszerzył, wskazując na zachowanie aktualnego trendu. Histogram MACD jest powyżej poziomu zero, jego wielkości trochę wzrosły, utrzymując słaby sygnał kupna. Stochastic nie pokazuje dokładnych sygnałów dla wejścia na rynek.

03.08.2017

O 14:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące pierwotnych zgłoszeń na otrzymanie zasiłków. Według oczekiwań, w ciągu tygodnia wskaźnik spadnie z 244 tysięcy do 242 tysięcy. Wskaźnik pokazuje ilość nowych zgłoszeń na otrzymanie zasiłków, jest publikowany co czwartek i pomaga sprognozować wskaźnik zatrudnienia w sektorze nierolniczym.  Zmniejszenie ilości zgłoszeń jest pozytywnym...

03.08.2017

Umocnienie dolara kanadyjskiego względem dolara USA, skala którego w ubiegłym miesiącu okazałą się nieoczekiwana dla wielu uczestników rynku, spowodowało osłabienie pary do poziomu 2015 roku. Od początku bieżącego tygodnia para jest w stanie korekty po ukazaniu się pozytywnych danych dotyczących wzrostu PKB USA. Opublikowane na początku bieżącego tygodnia w Kanadzie...

03.08.2017

Od poniedziałku para jest handlowana w bocznym kanale 1.3245-1.3190, natomiast inwestorzy czekają na główne wydarzenie tygodnia — posiedzenie Banku Anglii, jego decyzję w sprawie stopy procentowej oraz ogłoszenie prognozy odnośnie wielkości PKB i poziomu inflacji. Oprócz tego, podczas konferencji prasowej prezes Banku Anglii Mark Carney może napomknąć o dalszych działaniach...

03.08.2017

Obserwując dynamikę pary USD/JPY, można zwrócić uwagę na mocną strefę wsparcia 109.90–110.50. Oprócz tego, spadkowi pary przeszkadza dolna granica 14-miesiącznego kanału wzrostowego (zielony na D1). W ubiegłym tygodniu jen wzrastał mimo wpływu czynników fundamentalnych, gdyż Bank Japonii wyraźnie wsparł bardzo miękką politykę monetarna, którą ma zamiar prowadzić w najbliższym czasie....

03.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym instrument jest handlowany prosto nad środkową linią wstęg Bollingera. Cena jest poniżej swoich średnich ruchomych, które zmierzają poziomo. RSI idzie w dół, przebijając swoją długoterminową MA. Composite nabliża się ku mocnej strefie wsparcia. 

03.08.2017

Na wykrsie dziennym widoczna jest korekta ruchu wzrostowego. Instrument został skorygowany ku środkowej linii wstęg Bollingera, jego spadek spowolniał. Histogram MACD jest powyżej poziomu zero, zachowując sygnał do otwarcia pozycji do kupna. Stochastic jest w strefie neutralnej, zachowując sygnał do otwarcia krótkich pozycji, jego linie zmierzają w dół.

03.08.2017

O 13:30 (GMT+2) odbędzie się przemówienie prezesa Banku Anglii Marka Carney’a. Komentarze prezesa Banku Anglii, w zależności od ich tonu i charakteru, mogą wywrzeć wpływ na kurs GBP/USD. 

03.08.2017

Na wykresie Н4, prawdopodobnie, trwa formowanie piątej fali starszego poziomu v of 5 jako impulsu. Lokalnie trwa rozwój piątej fali (v) of v of 5, i, jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, wzrost ceny aktywów będzie kontynuowany ku poziomowi 97.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 90.78.

03.08.2017

Prawdopodobnie, trwa formowanie impulsu spadającego jako pierwszej fali 1 of (С). Lokalnie trwa rozwój końcowej piątej fali v of 1, w ramach której formuje się lokalna korekta (iv). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu spadek ceny będzie kontynuowany ku poziomowi 140.00. Krytycznym dla danego scenariusza może okazać się poziom...

03.08.2017

Na wykresie Н4, prawdopodobnie, trwa formowanie impulsu wzrostowego jako trzeciej fali starszego poziomu iii. Lokalnie rozwija się korekta spadająca (iv), i, jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu logicznym jest oczekiwać dalszego wzrostu pary ku poziomom 0.8100-0.8200. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 0.7870.

03.08.2017

Na wykresie Н4, prawdopodobnie, kończy się formowanie korekty wzrostowej jako czwartej fali 4 starszego poziomu, która nabrała kształtu płaszczyzny nieregularnej. Lokalnie trwa formowanie fali с of 4, w ramach której rozwija się piąta fala (v) of c of 4. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu spadek pary będzie kontynuowany...

03.08.2017

O 13:00 (GMT+2) zostanie opublikowana decyzja Banku Anglii w sprawie stopy procentowej. Bank Anglii podejmuje decyzję w sprawie stopy procentowej na podstawie aktualnej sytuacji ekonomicznej i poziomu inflacji. Wzrost wskaźnika umacnia GBP. Jeżeli stopa pozostaje bez zmian lub spada, kurs waluty krajowej idzie w dół. Po ogłoszeniu decyzji w sprawie...

03.08.2017

O 10:30 (GMT+2) ukaże się indeks aktywności biznesowej w sektorze usług Markit. Według prognozy, wskaźnik wzrośnie z 53,4 punktów w czerwcu do 53,6 punktów w lipcu. Dany wskaźnik ocenia ekonomiczną sytuację w sferze usług i jest wyliczany na podstawie wywiadów z kierownikami spółek, które działają w danej branży. Znaczenie powyżej...

03.08.2017

O 10:00 (GMT+2) ukaże się indeks aktywności biznesowej w sektorze usług Markit. Według oczekiwań, w lipcu wskaźnik pozostanie bez zmian na poziomie 55.8 punktów. Indeks ocenia ekonomiczne warunki w sektorze usług, a także perspektywy jego rozwoju. Znaczenie powyżej 50 jest postrzegane jako sygnał pozytywny umacniający EUR. Znaczenie poniżej 50, odwrotnie,...

03.08.2017

O 03:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące bilansu handlowego Australii. Według prognozy, wskaźnik spadnie z 2471 milionów w maju do 1800 milionów w czerwcu. Wskaźnik pokazuje różnicę między eksportem a importem towarów i usług w ekwiwalencie pieniężnym. Pozytywny rezultat świadczy o dodatnim saldzie bilansu i umacnia AUD.  Negatywny rezultat wskazuje...

02.08.2017

Na wykresie dziennym cena jest w pobliżu poziomu 0.9643 [3/8] (dno kanału), który póki co nie potrafi przebić w dół. W ciągu kilku dni próby spadku mogą się powtarzać, na co wskazuje Stochastic, który zawraca w strefie wykupienia i formuje sygnał sprzedaży. Zatrzymanie się ceny poniżej poziomu 0.9643 może otworzyć...

02.08.2017

We wtorek para podjęła próbę korekty spadającej na tle słabych danych dotyczących indeksów aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym Niemiec (spadł do 58,1 punktów) i strefy euro (spadł do 56,6 punktów). Jednak po ukazaniu się analogicznej publikacji dla USA według ISM (spadek większy od oczekiwanego, wskaźnik wynosi 56,3 punktów) para znów...

02.08.2017

Waluta brytyjska dalej wzrasta względem dolara amerykańskiego na tle spadku kursu USD. W ciągu dwóch tygodni handlowych para porusza się w tendencji wzrostowej bez długotrwałych korekt, co wskazuje na istotny spadek popytu na dolar. Fundamentalne dane dotyczące USA nie potrafią okazać wsparcia kursowi waluty amerykańskiej. W ubiegłym i bieżącym tygodniach...

02.08.2017

Po osiągnięciu maksimum na poziomie 1273.88 złoto nie zdołało zatrzymać się wyżej i w obecnym momencie spadło do poziomu 1265.65. Presję na złoto wywarły dane dotyczące gospodarki amerykańskiej, gdzie indeks aktywności biznesowej we wtorek wzrósł do 53,3 punktów. Należy zwrócić uwagę na to, że ów wskaźnik wzrasta 14 miesięcy z...

02.08.2017

O 14:15 (GMT+2) ukaże się raport ADP o poziomie zatrudnienia w sektorze prywatnym. Według oczekiwań, ów wskaźnik wzrośnie z 158 tysięcy w czerwcu do 188 tysięcy w lipcu. Indeks pokazuje poziom zatrudnienia ludności w sektorze nierolniczym i wylicza się na podstawie danych okazanych przez około 500 tysięcy osób prawnych USA....

02.08.2017

Ceny naftowe idą w dół po ukazaniu się informacji o tym, że kraje OPEC zwiększyły wydobycie ropy naftowej. Ogółem wzrosło o 90 tysięcy baryłek na dobę w związku ze zwiększeniem wydobycia w Libii, Iraku, Nigerii oraz ZEA. W sytuacji, gdy rynek oczekuje efektów przedłużenia porozumienia OPEC+ o zmniejszeniu globalnego wydobycia...

02.08.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany na środkowej linii wstęg Bollingera. Cena jest na tym samym poziomie co EMA14, EMA65, EMA130 i trochę wyżej SMA200, które zmierzają poziomo. RSI przygotowuje się do ponownego przetestowania swojej długoterminowej MA. Composite również testuje swoją długoterminową MA.

02.08.2017

W ubiegłym tygodniu para NZD/USD wzrosła do maksimów 2-letnich, lecz strefa 0.7500–0.7550 póki co jest dla niej zbyt mocnym oporem, i para od początku bieżącego tygodnia jest w stanie konsolidacji. Czy sięgnęła szczytu, albo jest to tymczasowa korekta techniczna, pokażą ważne wskaźniki, które ukażą się w tym tygodniu oraz w...

02.08.2017

Dolar australijski, podobnie jak wszystkie waluty surowcowe, po znacznym umocnieniu się względem dolara USA w ubiegłym miesiącu w tym tygodniu jest w stanie konsolidacji. Dla pary AUD/USD mocną przeszkodą od góry okazała się strefa 0.8010-0.8070. 

02.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym skończyło się formowanie korekty spadającej starszego poziomu jako fali 2, która nabrała kształtu płaszczyzny. Lokalnie rozpoczął się rozwój trzeciej fali 3, w ramach której kształtuje się wchodzący impuls młodszego poziomu (i). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomowi 42.50. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 36.75.

02.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym skończyło się formowanie korekty spadającej jako czwartej fali iv. Lokalnie rozpoczęło się formowanie piątej fali v of 5, w ramach której rozwija się wchodzący impuls młodszego poziomu (i). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 38.45–40.36. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 33.30.

02.08.2017

Trwa formowanie korekty spadającej starszego poziomu jako fali B. Lokalnie trwa rozwój impulsu spadającego c of B, w ramach którego kształtuje się trzecia fala młodszego poziomu (iii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para spadnie ku poziomowi 108.80. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 111.32.

02.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój impulsu spadającego w ramach fali C starszego poziomu. Lokalnie kończy się rozwój korekty wzrostowej (iv), w ramach której kształtuje się płaszczyzna abc. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu para spadnie ku poziomowi 1.2250. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.2620.

02.08.2017

O 11:00 (GMT+2) ukaże się indeks cen producentów strefy euro. Według prognozy, w stosunku rocznym ów wskaźnik spadnie z 3,3% w maju do 2,4% w czerwcu. Indeks pokazuje zmianę cen towarów wyprodukowanych na obszarze strefy euro. Wzrost wskaźnika z reguły umacnia EUR, jego spadek — osłabia.

02.08.2017

O 10:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące indeksu aktywności biznesowej w sektorze budowlanym Wielkiej Brytanii. Według oczekiwań, wskaźnik spadnie z 54,8 punktów w czerwcu do 54,0 punktów w lipcu. Wskaźnik ocenia sytuację w sektorze budowlanym i wylicza się na podstawie wywiadów z kierownikami dużych spółek budowlanych Wielkiej Brytanii w celu...

02.08.2017

O 03:30 (GMT+2) ukażą się dane dotyczące pozwoleń na budowę w Australii. Według prognozy, w stosunku miesięcznym ów wskaźnik wzrośnie z –5,6% w maju do 1,5% w czerwcu. Wskaźnik pokazuje ilość wydanych nowych pozwoleń na budowę. Wzrost wskaźnika sygnalizuje o ogólnej poprawie stanu gospodarki i umacnia AUD. Spadek wskaźnika, odwrotnie,...

01.08.2017

Na wykresie dziennym instrument jest handlowany w dolnej wstędze Bollingera. Cena jest na tym samym poziomie co EMA130 i poniżej EMA14, EMA65, które zawracają w dół, lecz wyżej SMA200, która zmierza w górę. RSI nadal testuje swoją długoterminową MA. Composite przygotowuje się do przetestowania swojego niedawnego poziomu wsparcia. 

01.08.2017

Waluta nowozelandzka względem dolara amerykańskiego pozostaje w tendencji wzrostowej na tle gwałtownego spadku kursu USD. Dolar USA idzie w dół już kilka miesięcy z rzędu na tle negatywnych funadmentalnych danych i niestabilnej polityki monetarnej Fedu. Waluta nowozelandzka, odwrotnie, doświadcza nadmiernego popytu na skutek ukazania się mocnej statystyki i stabilności polityki...

01.08.2017

W ostatnim dniu ubiegłego tygodnia handlowego dolar pokazał słabość względem wszystkich walut podstawowych na tle publikacji negatywnych danych makroekonomicznych z USA. Wzrost gospodarki amerykańskiej o 2,6% w drugim kwartale rozczarował inwestorów, którzy oczekiwali wyższych wskaźników PKB. Opróćz tego, dane dotyczące wydatków osobistych okazały się znacznie słabsze od prognozowanych. Razem z...

01.08.2017

W dniu dzisiejszym para pokazuje mieszaną dynamikę. Od rana cena szła w górę sięgając poziomu 0.8040 blisko maksimów lipcowych. Mocne lipcowe dane dotyczące indeksu aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym Chin (według Caixin), który wzrósł z 50,4 do 51,1 punktów, wsparły dolar australijski. Jednak wyniki posiedzenia Rezerwowego Banku Australii spowodowały korektę...

01.08.2017

Cena srebra w poniedziałek wzrosła sięgając maksymalnego znaczenia w ciągu czterech ostatnich tygodni, do czego przyczyniły się osłabienie USD po wiadomościach o zwolnieniu dyrektora ds. komunikacji w administracji prezydenta Trumpa Anthony’ego Scaramucciego, publikacja mieszanych danych ekonomicznych z USA oraz wątpliwości odnośnie podwyższenia w bieżącym roku stóp procentowych. Kupujący w sposób...

01.08.2017

Ceny ropy naftowej ciągle idą w górę. Notowania WTI w ciągu ostatniej doby wzrosły o ponad 0,60%. Ropa jest wspierana przez wiadomości o możliwym wprowadzeniu przez USA sankcji wobec naftowego sektoru Wenezueli, która jest członkiem OPEC oraz jednym z największych dostawców ropy w USA. Możliwe sankcje mogą objąć zakazem import...

01.08.2017

W ciągu ubiegłego miesiąca para USD/CAD spadła o ponad 10% (900 punktów). W dużym stopniu jest to skutkiem stanowiska Banku Kanady, który rozpoczął zaciśnienie polityki monetarnej i podwyższył 12 lipca stopę procentową o 0,25 punktów bazowych. Tymczasem wczoraj dolar USA sięgnął minimum 15-miesiącznego доллар. 

01.08.2017

Wszystko wskazuje na to, że Szwajcaria jest jedynym z wiodących krajów, polityka monetarna której pozostała bez zmian w warunkach, gdy inni zaciskają ją w ślad za Fed. W rezultacie, w ubiegłym tygodniu frank spadał względem dolara USA, natomiast para USD/CHF szła w górę mimo ukazania się pozytywnych danych ze Szwajcarii.

01.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie impulsu wzrostowego w ramach piątej fali 5 starszego poziomu. Lokalnie trwa formowanie piątej fali v of 5, w ramach której rozwija się korekta spadająca (ii). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomowi 70.50. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 74.35.

01.08.2017

Trwa formowanie impulsu wzrostowego w ramach piątej fali 5 starszego poziomu. W obecnym momencie trwa rozwój piątej fali młodszego poziomu v of 5, w ramach której kończy się formowanie korekty spadającej jako czwartej fali (iv). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 156.37–165.00. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom...

01.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym trwa formowanie trendu wzrostowego w ramach piątej fali 5 starszego poziomu. Lokalnie trwa rozwój trzeciej fali młodszego poziomu (iii) of iii of 5. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 1.3350–1.3400. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.3090.

01.08.2017

Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój trendu wzrostowego jako trzeciej fali starszego poziomu 3. W obecnym momencie trwa formowanie trzeciej fali (iii) of v of 3 młodszego poziomu. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para wzrośnie ku poziomom 1.190–1.2000. Krytycznym dla danego scenariusza jest poziom 1.1716.
Obserwuj nas na portalach społecznościowych!
Czat na żywo
Pozostaw komentarz